Börsnotering av

Biovica International AB

Biovica utvecklar blodtest för snabb och tillförlitlig utvärdering av behandling hos patienter med spridd cancer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Den 31 december 2016; Anders Rylander Investment AB 15,2 %, Arinvest AB 13,3 %, Gunnar Rylander 7,3 %, LYM Consulting AB 3,9 %, Kristina Gronowitz 3,2 %, Per Stålhandska 2,3 %, Hannu Olli Paitula 2,1 %, GTG Frank Johnsson AB 2,0 %, Hans Bornefalk 1,6 %, Mats Danielsson 1,6 %, Övriga (178 st) 47,6 %.

Värdering

Uppdatering: 220 Mkr post money.

160 Mkr pre-money och 220 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Biovica planerar att notera sig på någon av MTF-listorna under 2017.

I juni 2016 gjorde Biovica en nyemission på 30 Mkr.

Uppdatering: Biovica ska notera sig på First North under våren 2017. Under januari-februari 2017 ska investerarpresentationer börja att hållas.

Uppdatering: Biovica noteras på First North den 29 mars 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner