Börsnotering av

Biotech-IgG Equity AB

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Noterat på NGM Equity.

Värdering

Noterat på NGM Equity.

Mer information

Chemel byter lista från NGM Equity till Aktietorget. Orsaken är kostnadsbesparing och minskad administration.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner