Börsnotering av

Biotech-IgG Equity AB

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

2000 aktieägare.

Mer information

Nyemission planerad till hösten.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner