Börsnotering av

BioReperia AB

BioReperia är en kontraktsforskningsorganisation. Bolagets teknologi används för att påskynda läkemedelsutveckling och i kliniska prövningar för att testa enskilda behandlingar på specifika patienter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Anna Fahlgren är huvudägare.

Värdering

50,8 Mkr post money vid en nyemission på 2,1 Mkr i mars 2023.

Mer information

BioReperia har inte kommunicerat någon noteringsplan men presenterar sig för den investerande allmänheten. I maj 2024 omtalades bolaget som att det ännu inte är noterat. BioReperia berättade i maj 2024 att de arbetar med att öka antalet kunder för att bli kassaflödespositivt under året. Mot slutet av 2024 eller början av 2025 planerar företag att göra en kapitalanskaffning på 50 miljoner kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner