Börsnotering av

Besqab AB

Bygg- och fastighetsföretag med verksamhet som spänner över hela fältet från köp och förädling av råmark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Skirner AB 23 %.

Värdering

1 037 - 1 145 Mkr pre-money plus emissionen inför noteringen på 339-375 Mkr. Priset per aktie sätts i intervallet 67-74 kr.

Uppdatering: Priset blev 73 kr aktie vilket efter emissionen ger en värdering på 1,13 miljarder kronor.

Mer information

I samband med en ägarförändring i slutet av 2010 meddelades att en framtida börsnotering är aktuell. I mars 2011 registrerade företaget sina aktier hos Euroclear.

Uppdatering: I augusti 2012 meddelade Besqab att Anette Frumerie tillträder som ny VD under november 2012. Samtidigt meddelades att företaget ska göra sig redo för en börsnotering inom 3 år.

Uppdatering: I slutet av februari 2013 sa VD Anette Frumerie att Besqab ska vara börsfähig sommaren 2013. Men att själva introduktionen beror på hur konjunkturen utvecklar sig.

Uppdatering: I slutet av augusti 2013 pratar VD om en börsnotering. Besqab kommer att vara börsfähigt till årsskiftet 2013/2014. Hon säger att hon själv gärna skulle se att bolaget skulle få växa sig lite större innan en notering, men att beslut om notering är ett beslut styrelsen tar.

Uppdatering: I början av mars 2014 ryktas det om att Besqab ska noteras vid månadsskiftet mars/april 2014.

Uppdatering: I början av april 2014 säger VD Anette Frumerie att Besqab jobbar intensivt med att göra bolaget börsfähigt.

Uppdatering: Besqab meddelar i början av april 2014 att de har beslutat att utreda förutsättningarna för att notera bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under 2014 och att de har anlitat Swedbank Corporate Finance som finansiell rådgivare och Hannes Snellman som legal rådgivare.

Uppdatering: Besqab gör en nyemission på 339-375 Mkr och noterar sig den 12 juni 2014 på Nasdaq OMX Stockholm.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner