Börsnotering av

Barista FTC AB

Barista Fairtrade Coffe driver en svensk cafékedja. Barista FTC AB hette tidigare BFT Coffee AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Efter nyemissionen under hösten 2016; Investerare som deltar i emissionen via Barista Partners Sweden AB kommer att äga 91,54 %.

Innan nyemissionen under hösten 2016; Innan nyemissionen under hösten 2016; Hygglo Holding AB (Björn Almér) 24,28 %, Arver Gruppen AB (Ulrika Arver) 23,45 %, ASK EM AB (Alexandra Krook) 17,68 %, Kattvik Financial Services AB (Patrick Tillman) 4,28 %, HAJAK AB (Hampus Jakobsson) 3,73 %, Övriga 52 st 26,58 %.

Uppdatering: Under 2013 investerade bla Karl-Johan Persson och Stefan Krook, genom 41an Invest. Under 2014 investerade bla Industrifonden.

Uppdatering: Hampus Jakobsson, Per Grimberg och Carl Silbersky investerar i företaget under juni 2011 via en nyemission. Företaget har totalt 24 aktieägare.

Grundarna, Almi, Alveco och Håkan Roos, samt ett antal privatpersoner.

Värdering

Uppdatering: 24,2 Mkr post money.

Uppdatering: 3,2 Mkr pre-money vid en nyemission hösten 2016, där man ska ta in 20-35 Mkr.

Pre-money 35 Mkr och post money 40 Mkr om nyemissionen under november/december 2011 fulltecknas.

Mer information

Ingen specifik tidsplan angiven. Företaget vill dock ha 50 caféer innan en börsnotering blir aktuell.

Uppdatering: BFT Coffee gjorde en nyemission på 17 Mkr under augusti 2010.

Uppdatering: Hampus Jakobsson, Per Grimberg och Carl Silbersky investerar i företaget under juni 2011 via en nyemission. Hampus Jakobsson och Per Grimberg är två av TATs grundare, som tidigare i år såldes till RIM. Carl Silbersky var fram tills nyligen VD för Polarrose som köptes av Apple.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 5 Mkr under november/december 2011.

Uppdatering: Företaget valde i början av juni 2012 Charlotta Falvin till styrelseordförande. Falvin sitter i ett flertal noterade företags styrelse och har tidigare även varit VD för TAT. Företaget upprepar i samband med detta planerna på en framtida börsnotering, men är även intresserade av att göra ägarspridningar via nyemissioner innan det.

Uppdatering: Under 2013 gjordes en nyemission där bla Karl-Johan Persson och Stefan Krook, genom 41an Invest, investerade. Under juni 2014 gjorde företaget en nyemission på 22 Mkr där bla Industrifonden investerade 11 Mkr. Företaget har börjat få en väldigt namnkunnig ägarlista.

Företaget har i juni 2014 18 caféer, målet med Industrifondens investering är att antalet ska ha ökat till 50 i Sverige och Norden inom fem år.

Uppdatering: Bolaget har bytt namn till Barista FTC AB. I slutet av 2014 är bolaget fortfarande bara uppe i 19 caféer. En kaffekiosk öppnades i Stockholm, men stängdes ganska snabbt ner. Känns osäkert om det någonsin blir en notering.

Uppdatering: Under hösten 2016 ska Barista FTC göra en större nyemission, 20-35 Mkr, via crowdfunding-tjänsten Pepins. Där erbjuds både allmänheten och större investerare att delta. Man är öppen med att bolaget är i ett utsatt läge och har satt pre-money-värderingen till 3,2 Mkr.

Investerarna kommer att investera i Barista Partners Sweden AB, som sedan använder pengarna för att göra investeringen i Barista FTC AB. Barista Partners Sweden-aktierna kommer att handlas 1 gång per år via Pepins.

Uppdatering: Barista skriver i sitt memorandum i september 2016 att bolaget har som långsiktigt mål att börsnoteras. Man ser det som att resan startar i och med denna nyemission och att en börsnotering ska ske någon gång under perioden fram till 2025.

Uppdatering: Det har inte gått bra för Barista. I april 2017 fick VD lämna företaget, bolaget drog ner på kostnaderna och vad vi förstår så tog större ägare rodret.

I början av augusti 2017 meddelade styrelsen att ekonomin inte ser bra ut och att man ska gå över till en franchise-modell i stället för att driva egna caféer. I mitten av september 2017 ska styrelsen informera aktieägarna och då ska franchise-modellen vara på plats.

Bolaget drevs sedan grundandet på ett genuint dåligt sätt, dessa galenskaper skulle vara borta när nystarten gjordes. Om galenskapen är borta eller inte är oklart, men nystarten misslyckades. Vad som skulle bli bättre med en franchise-modell är oklart, vem vill vara franchisetagare i ett förlorarkoncept när vinnarkoncept med franchisekoncept är på hugget? Men för stunden är väl målet att få kontroll på kassaflödet.

Uppdatering: I slutet av oktober 2017 ansökte Barista om rekonstruktion.

Uppdatering: Barista skriver i början av februari 2018; "Barista hade en extra bolagsstämma i december med hänsyn till kontrollbalansräkningen. Stämman fattade ett enhälligt beslut om att driva verksamheten vidare. I januari lämnade vi in ansökan om förlängd rekonstruktionsperiod till och med den 24:e april 2018. Arbetet med det som utlovats i rekonstruktionsplanen har genomförts med framgång. Vi har numera fyra enheter i egen regi och 6 enheter på franchise. HQ har bantats till en fast anställd och därtill operativ styrelseordförande och ekonomikonsult på behovsbasis. Verksamheten fortsätter att utvecklas otillfredsställande för såväl våra egna enheter som enheter på franchise. Arbetet att sätta en ny grund, återaktivera marknadsföringen och successivt återställa förtroendet för varumärket har påbörjats. Med hänsyn till bolagets osäkerhet och tillgång till resurser bedömer vi att detta arbete kommer att fortgå i lugnt tempo under hela 2018. Vad gäller rekonstruktionen kommer vi under februari att inleda en förhandling med borgenärerna om att acceptera ett ackordsförslag. Givet ett positivt utfall av förhandlingen så kommer ackordslikviden att finansieras av en riktad nyemission till befintliga aktieägare. Lyckas denna återstår endast att genomföra ackordstransaktionen innan den 24:e april. Vad gäller bokslutsarbetet har vi beslutat oss för att inte påbörja detta arbete innan vi har kännedom om utfallet av ackordsförhandlingen. Kort sammanfattning av omsättningen för januari-18. Götgatan -22% vs utfall-17 och -18% vs budget-18. Sthlm C -57% vs utfall-17 och -18% vs budget-18. Kungens Kurva -18% vs utfall-17 och -22% vs budget-18. Ideon -26% vs utfall-17 och -18% vs budget-18. Prognos för året, med januari trenden som grund, uppgår till drygt 14,5 Mkr. Budget för året ligger på 17,6 Mkr. Vår ambition är att kunna leverera ett stabilt februari och därtill minska gapet mellan utfall-18 och budget-18."

Uppdatering: I mitten av april 2018 inledde Barista en konkurs, ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner