Börsnotering av

Atomize AB

Atomize erbjuder en AI-baserad tjänst för att optimera prissättningen av hotellrum och planerar att expandera till närliggande vertikaler.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Största ägare är Woiom AB, Tigerline AB och Atomize Intressenter AB. Bland ägarna finns Vasastaden, Martin Randel och Magnus Emilson.

Värdering

Uppdatering: 169,4 Mkr pre-money och 178,4 Mkr post money om den riktade emissionen fulltecknas under sommaren 2023. 270 kr per aktie.

Mer information

Atomize sade i början av september 2021 till Di Digital att de planerar för en notering under 2022. Bolaget tar i september 2021 in 34 Mkr i en nyemission vilket tar den totala kapitalanskaffningen till över 80 Mkr.

I ett pressmeddelande framgår även att Erik Penser Bank är bolagets rådgivare och att det är First North bolaget ska noteras på.

Uppdatering: Sommaren 2023 gör Atomize en riktad emission på 9 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner