Börsnotering av

Aros Bostadsutveckling AB

No data was found

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Värdering

1800 Mkr pre-money och 2100 Mkr post money om emissionen fulltecknas, samt 2152 Mkr post money om även hela övertilldelningsoptionen används. Beräkningen avser stamaktier. 56 kr per aktie

Mer information

Aros Bostadsutveckling är noterat på First North sedan tidigare med preferensaktier, men nu noteras bolagets stamaktier.

No data was found