Börsnotering av

Aros Bostadsutveckling AB

No data was found

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Vencom Residential AB, Sultanen Invest AB, PRP Management AB och LMK är största ägare.

Mer information

Aros Bostadsutveckling noterar sig med preferensaktier den 19 november 2018 på First North.

No data was found