Börsnotering av

Arla Plast AB

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden, såsom för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Synnersten Invest AB

Värdering

920 Mkr

Mer information

I början av maj 2021 meddelade Arla Plast att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2021. IPO-erbjudandet kommer att bestå av befintliga aktier i bolaget som erbjuds av ägaren Synnersten Invest AB.

Svolder AB (publ), Nortal Investments AB och RoosGruppen AB har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst cirka 230 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 920 miljoner kronor, beräknat som marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget.

Carnegie Investment Bank är Sole Global Coordinator och Bookrunner.

Uppdatering: Arla Plast börjar handlas på Nasdaq Stockholm den 25 maj 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner