Börsnotering av

Arise Windpower AB

Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Företaget svarar för hela kedjan, från prospektering och planering, till finansiering, byggnation och drift av verken.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Nordea Fonder, Statkraft A/S, Ernström Kapitalpartner AB, Vätterleden Invest AB, E Öhman J:r Investment AB, Hannels Holding AB, Gillesvik Invest AB, Lundaslättens Vindfabrik AB, Pehr G Gyllenhammar, Hanvads AB, grundarna samt omkring 80 privatpersoner.

PG Gyllenhammar investerade 3 Mkr i september 2007. Företaget har gjort ett antal emissioner som sammanlagt tillfört bolaget 400 Mkr.

Värdering

Pre-money omkring 1,2 miljarder kronor och post money omkring 1,8 miljarder kronor. Kursen för erbjudandet blir mellan 55-65 kr. Ytterligare 10 miljoner aktier kan komma att ges ut inom 30 dagar efter notering.

Uppdatering: Priset per aktie blev 55 kr.

Mer information

Företaget ska bygga minst 100 stora vindkraftverk i Laholm för 4 miljarder kronor. Carnegie är företagets finansiella rådgivare. Företaget genomför i början av 2007 en nyemmission på 50 Mkr och planerar senare en nyemission på 1 miljard kronor.

Uppdatering: Företaget upprepar i september 2007 tidsplanen, inom 18 - 24 månader, för sin notering, i samband med att PG Gyllenhammar har valts till styrelseordförande.

Uppdatering: Arise meddelar i april 2009 att de får 50 Mkr i pilotstöd av Energimyndigheten.

Uppdatering: Setterwalls är juridisk rådgivare åt Arise Windpower i samband med noteringen.

Uppdatering: Arise skjuter upp den planerade noteringen till 2010.

Uppdatering: Arise noteras på Stockholmsbörsen den 24 mars 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner