Börsnotering av

Archelon Natural Resources AB

Archelon Natural Resources har viss råvaruverksamhet, men är främst ett vertyg för att notera andra företag. Archelon Natural Resources AB hette tidigare Aktiebolaget Grundstenen 168251. Organisationsnummer 59308-7397.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Aktieägarna i Archelon AB (556870-4653) får aktierna utdelade till sig.

Mer information

Archelon AB (556870-4653) placerar under våren 2021 sin verksamhet i det helägda dotterbolag Aktiebolaget Grundstenen 168251 unät till Archelon Natural Resources AB (559308-7397), som sedan ska delas ut till aktieägarna och noteras på NGM Nordic SME.

Uppdatering: Archelon Natural Resources AB noteras på NGM Nordic SME den 18 juni 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner