Börsnotering av

Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pure skall utveckla och marknadsföra cleantech-produkter baserade på den patenterade CEPT-plattformen, vilken hjälper företagets kunder att effektivisera sin produktion av biogas, rent vatten eller välsmakande, säkra och hållbara livsmedel på ett klimatsmart sätt och möta omvärldens krav på låg kostnad, hög kvalitet och en miljömedveten produktion.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Grundaren Pär Henriksson via PL Holding AB.

Uppdatering, ägande efter nyemission februari/mars 2013: PL Holding AB 60,08 %, Confidera Syd AB 6,44 %, Ironblock AB 6,31 %, Martin Hagbyhn 5,01 %, Övriga (cirka 40 stycken) 7,14 %, Via nyemissionen 15,02 %.

Värdering

Företaget planerar att göra en nyemission under 2009/2010 med en värdering på 25 Mkr.

Uppdatering: 33,54 Mkr post money, efter den fulltecknade nyemissionen under februari/mars 2013.

Mer information

En notering på Aktietorget eller First North är tänkt att ske 2010-2012. En trade sale 2012-2014 är ett alternativ till notering. En nyemission under 2009/2010 är planerad. Pär Henriksson har tidigare varit med och byggt upp Clinical Laserthermia Systems som noterades på Aktietorget under 2009.

Uppdatering: Företaget skriver i juli 2012 att beslut tagits om att göra en riktad emission, en så kallad private placement. Därefter ska en listningsemission göras, dvs en nyemission till allmänheten inför en listning av aktien.

Uppdatering: Arc Aroma Pure meddelar i slutet av 2012 att de planerar att göra en nyemission till allmänheten i början av 2013 och lista sig på Aktietorget.

Uppdatering: Arc Aroma Pure har gjort en ovanlig kursändring, men som bygger på samma grundläggande teknologi. Företaget inledde med att fokusera på kallpastörisering av juice och andra flytande livsmedel med så kallad elektroporation. Men nu har man styrt om mot biogas, då samma teknik även kan användas till att bryta ner cellväggarna i växtceller innan rötmassan förs in i biogaskammaren.

I början av februari 2013 meddelar företaget att man jobbar med Sedermera fondkommission för en listning på Aktietorget.

Uppdatering: Första dag för handel på Aktietorget är planerad till den 3 april 2013.

Uppdatering: Emissionen under februari/mars 2013 övertecknades och företaget fick in de 5,04 Mkr som de sökte.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner