Börsnotering av

Aquaticus Real Estate AB

Aquaticus Real Estate är ett enfastighetsbolag som äger fastigheten Sundbyberg Fröfjärden 3, vilken huvudsakligen är en kontorsfastighet där hyresgästen Xylem bedriver forskning och utveckling.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

De som investerar i erbjudandet 100 %.

Värdering

308 Mkr. 100 kr per aktie.

Mer information

Aquaticus Real Estate noteras på Spotlight den 2 juli 2021.

Bolaget ska ge 7 % i utdelning baserat på kursen 100 kr.

Uppdatering: Aquaticus Real Estate noteras inte den 2 juli 2021, men antagligen fortfarande under juli 2021.

Uppdatering: Bolaget noteras på Spotlight den 9 juli 2021 via BTA:er. Konvertering av BTA (SE0016127559) till stamaktier beräknas ske mellan 26-30 juli 2021, så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Handeln med BTA planeras att stoppas efter handelns stängning den 23 juli 2021 och vara handelsstoppad under konverteringsperioden 26-30 juli 2021. Första dag för handel med stamaktier planeras till den 2 augusti 2021. När konvertering har skett kommer stamaktierna att inneha ISIN: SE0015244132.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner