Börsnotering av

AQ Group AB

AQ Group är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder. Verksamheten är organiserad i specialiserade affärsområden med rörelsedrivande bolag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Listat på Aktietorget. Största ägare i början av 2014 är; Claes Mellgren 29,51 %, Per Olof Andersson 29,03 %, Fidelity low-priced stock fund, (Principal all) 4,85 %, Fidelity puritan trust: Fidelity, series intrins Brown Brothers Harriman + CO. 4,73 %, AMF Aktiefond Småbolag 2,36 %.

Värdering

Listat på Aktietorget, ca 1,5 Mdkr i slutet av februari 2014.

Mer information

I början av 2014 gav styrelsen bolagets ledning i uppdrag att ansöka om notering på Nasdaq OMX. Dvs ett byte från Aktietorget.

Uppdatering: I mitten av februari 2015 meddelas att flytten till Nasdaq Stockholm har försenats. Finanschefen meddelade sin avgång i juli 2014 och den nya tillträder den 2 mars 2015. Under våren är det tänkt att processen ska få ökat fokus igen.

Uppdatering: I slutet av oktober 2015 meddelade AQ att flytten till Nasdaq Stockholm beräknas ske i slutet av 2016.

Uppdatering: AQ Group meddelade i mitten av mars 2016 att de har lämnat in en preliminär ansökan om upptagande av handel på Nasdaq Stockholm. Avsikten är att handeln ska komma igång under hösten 2016.

Uppdatering: I mitten av oktober 2016 meddelade AQ Group att flytten till Nasdaq Stockholm ska vara genomförd innan året är slut.

Uppdatering: Den 12 december 2016 börjar AQ Group att handlas på Nasdaq Stockholm.

Uppdatering: Den 9 december 2016 meddelade AQ Group att noteringen på Nasdaq Stockholm den 12 december skjuts upp.

"Efter att Nasdaq Stockholms bolagskommitté bordlagt AQ Group AB:s ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm och bland annat krävt viss komplettering av börsnoteringsprospektet kommer första dag för handel i AQ Group AB:s aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad inte att infalla den 12 december 2016."

Nästa gång Nasdaq Stockholms bolagskommitté sammanträder är den 24 januari 2017.

Uppdatering: AQ Group börjar handlas på Nasdaq Stockholm den 16 januari 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner