Börsnotering av

Aprendere Skolor AB

Aprendere Skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Bellissima Holding AB (Lars och Elisabeth Tunberg) 50 %, Netsom AB (Carl Tunberg) 50 %.

Netsom AB, Bellissima Holding AB

Värdering

Uppdatering: 100 Mkr post money i noteringsemissionen, sedan är det möjligt att aktier från ägarspridningen via Dividend Sweden tillkommer.

80 Mkr pre-money och 100 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 16 kr per aktie.

Mer information

Vi utgår från att Aprendere Skolor ska notera sig även om de inte har kommunicerat något om det ännu. Bolaget ska presentera sig för småsparare i början av september 2021, är ett publikt aktiebolag och har gjort andra förändringar som är typiska inför en notering.

Uppdatering: Aprendere Skolor noteras på First North den 28 september 2021.

Uppdatering: I mitten av september 2021 meddelade Dividend Sweden att de har ingått avtal med Aprendere Skolor om att ägarsprida 6,6 Mkr i aktier och teckningsoptioner. Samtidigt har Dividend Sweden även tecknat units (aktier och teckningsoptioner) för ca 3,3 Mkr i Aprendere.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner