Börsnotering av

Apotek Hjärtat Holding AB

Apotek Hjärtat är en svensk apotekskedja. Apotek Hjärtat Holding AB hette tidigare ApoPharm Holding AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Altor Fund III.

Värdering

5,7 Mdkr på skuldfri basis köpte ICA Gruppen bolaget för i november 2014.

Mer information

Harald Mix på Altor säger i juli 2010 att Apotek Hjärtat är en framtida börskandidat, men tillägger att det ligger en bra bit in i framtiden.

Uppdatering: Harald Mix upprepar under december 2012 att Apotek Hjärtat kan komma att börsnoteras. Han säger att 2013 kan komma att bli ett bra börsår och att det kan väcka nytt intresse för börsnoteringar. Vilket kan öppna för börsnoteringar under 2014, och att Apotek Hjärtat är ett av Altors bolag som är otroligt intressanta för börsen.

Uppdatering: ApoPharm meddelar i mitten av april 2013 att de köper Vårdapoteket, som har 27 apotek och en omsättning på 2 miljarder kronor. Tillsammans har företagen 300 apotek.

Uppdatering: Harald Mix på Altor säger i juni 2013 att ApoPharm nog blir noterat under 2015.

Uppdatering: ApoPharm säger i januari 2014 att de i februari planerar att hålla en kapitalmarknadsdag för att berätta om sitt bokslut, som om företaget vore börsnoterat. Men Fredrik Strömholm tillägger att någon utmejslad plan för en börsnotering ännu inte finns.

Uppdatering: I slutet av juni 2014 meddelas att Altor Fund III (Altor) och Apotek Hjärtats styrelse har fattat beslut om att förbereda Apotek Hjärtat för en börsnotering och har för denna process utsett Carnegie (Joint Global Coordinator), Handelsbanken och Nordea som rådgivare.

Harald Mix har tidigare talat om att 2015 sannolikt, men med ovanstående uppgifter och det positiva börsklimatet är nog siktet nu inställt på andra halvåret 2014.

Uppdatering: I början av juli 2014 meddelas att Apotek Hjärtat genomför ett strategiskt köp av Apovet, ett företag specialiserat på distanshandel inom djurläkemedel.

Uppdatering: Under oktober 2014 har det pratats om att Apotek Hjärtats börsnotering kan ha blivit uppskjuten pga oron på marknaden. Men i början av november 2014 säger Tor Krusell, kommunikationschef på Altor, att arbetet fortgår enligt plan.

Uppdatering: Altor höll noteringsarbetet aktivt och fick tom godkännande av börsen att notera företaget, men valde parallellspåret att sälja bolaget rakt av och i mitten av november 2014 meddelades att ICA Gruppen köper bolaget för 5,7 Mdkr på skuldfri basis.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner