Börsnotering av

Anticimex AB

Anticimex bekämpar skadedjur. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar företaget hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: I november 2019 sålde EQT 9,9 % till Singapores investeringsfond GIC.

Uppdatering: I oktober 2017 sålde EQT VI strax över 30 % till AMF Pension, Alecta och Sjätte AP-fonden.

Uppdatering: EQT VI köpte Anticimex av Ratos år 2012.

Ratos äger 85 %

Värdering

Uppdatering: Högre än 45 Mdkr vid notering enligt Di:s samtal i februari 2021.

Uppdatering: 3,6 miljarder euro (38,5 Mdkr) i november 2019 då EQT sålde aktier till Singapores investeringsfond GIC.

Uppdatering: 22 Mdkr på skuldfri basis, 16 Mdkr värderas aktierna till, i oktober 2017 då EQT sålde drygt 30 %.

Uppdatering: 2,9 miljarder år 2012, om alla mål under 2012 uppnåddes.

Uppdatering: I januari 2012 kommer uppgifter att Ratos försöker få en värdering på 3 miljarder kronor.

2 miljarder kronor, enligt uppskattningar under december 2011.

Mer information

Ratos ser en börsnotering av Anticimex som ett möjligt alternativ. Ingen tidsplan.

Uppdatering: I april 2011 pratas det om att Ratos börjat planera för en notering av Anticimex. Detta efter att Anticimex gjort en omfinansiering vilket gjorde att ägarna kunde plocka ut 405 Mkr.

Uppdatering: I början av december 2011 kommer uppgifter om att Ratos har startat en process att sälja Anticimex. Bland annat pga att företaget behöver pengar till den utdelning till aktieägarna som bolaget vill göra under våren 2012. En börsnotering av Anticimex anses vara mindre trolig då klimatet för sådana inte är vidare bra i slutet av 2011.

Uppdatering: Indikativa bud från intresserade köpare ska lämnas innan utgången av januari 2012.

Uppdatering: I början av april 2012 blev det klart att EQT VI köper Anticimex av Ratos. Priset är 2,9 miljarder kronor, där ungefär hälften betalas med en gång, och ungefär upp till lika mycket till under 2012 om vissa kassaflödes- och resultatmål uppnås.

Uppdatering: Under första halvan av juni 2015 hör vi från flera håll att EQT arbetar på att börsnotera Anticimex i ganska snart.

Uppdatering: I början av november 2015 sägs det att arbetet pågår intensivt med att börsnotera Anticimex. Tidsplanen ska ha varit december 2015, men att den nu skjutits till första kvartalet 2016.

Uppdatering: Vi har inte hört något nytt om börsnoteringen. Men när vi nu är i slutet av september 2016 så kan vi konstatera att Anticimex under 2016 satsat på expansion. I januari tog Anticimex klivet till Asien genom att köpa SITA Pest Control, i augusti expanderade man till USA genom att köpa Bug Doctor och i början av september förstärkte man sin position i Australien genom ytterligare ett förvärv. Mot slutet av september expanderade man sedan vidare i USA genom att köpa American Pest.

Uppdatering: I början av maj 2017 skriver Di att EQT enligt uppgift inte har några planer på att sälja eller börsnotera Anticimex i närtid, orsaken ska vara bolagets intressanta tillväxtmöjligheter.

Uppdatering: I slutet av juni 2017 skriver AFV på sin ryktessida att en exit med största sannolikhet närmar sig för EQT, antingen via en trade sale eller via en börsnotering.

Uppdatering: I oktober 2017 sålde EQT drygt 30 % till AMF Pension, Alecta och Sjätte AP-fonden.

Uppdatering: I november 2019 sålde EQT 9,9 % av aktierna till Singapores investeringsfond GIC. Di frågar i samband med detta om en börsnotering fortfarande är huvudspåret. Per Franzén svarar ”Det är väldigt goda förutsättningar för en notering. Anticimex är ett varumärke som alla känner till, och vi har en spännande tillväxtplan framöver för bolaget och ser stora möjligheter att bygga värde för aktieägarna”.

Uppdatering: I mitten av november 2020 skrev först Bloomberg och sedan Di om att en börsnotering av Anticimex är aktuell. En källa säger till Di att om värderingen blir 45 miljarder kronor då blir det en börsnotering. Ett alternativ till börsnotering är att EQT VI-fonden säljer till andra EQT-fonder.

Uppdatering: I början av februari 2021 bekräftade EQT till Di att man planerar för en börsnotering. ”Vi jobbar på med noteringsspåret just nu” sade Per Franzén, partner på EQT, till Di.

Uppdatering: I mitten av februari 2021 skrev Di, med hänvisning till källor, att tidsplanen för börsnoteringen är första halvan av april 2021. Under hösten 2020 hade Di uppgifter om att värderingen som ägarna ville ha var minst 45 Mdkr, nu verkar det enligt Dis samtal som att den kan hamna något högre än så. Enligt Dis uppgifter är det nu även hela 11 banker som är med i processen.

Uppdatering: I mitten av mars 2021 skrev Di att källor säger att noteringsarbetet pågår men i lägre tempo och att en notering nu i stället är trolig i maj 2021. Noteringsmarknaden är het så det är knappast för att det inte går att notera som arbetet har saktat ner. En källa säger till Di att ägarna kanske överväger andra alternativ.

Uppdatering: I början av maj 2021 skrev Di att EQT valt att avbryta arbetet med börsnoteringen. Tillväxtutsikterna uppges vara så attraktiva att EQT VI i stället säljer till andra EQT-fonder.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner