Börsnotering av

ANTCO. Investment Group AB

ANTCO är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna e-handel, marknadsplatser, SaaS och radannonser med Sverige som huvudmarknad.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

NanoCap Group AB är huvudägare.

Mer information

Antco är bolag grundat av noterade NanoCap Group, ett bolag som tar sina investeringar till notering. Antco anger att man har Partner Fondkommission som Mentor, vilket innebär att det är på NGM Nordic SME som noteringen ska ske. Någon tidsplan har inte kommunicerats.

Uppdatering: I slutet av november 2022 sade NanoCap att ANTCO befinner sig i en noteringsprocess.

Uppdatering: ANTCO noteras på NGM Nordic SME den 19 december 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner