Börsnotering av

Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Groups verksamheten fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris med försäljning av hemelektronik, data, telefoni, vitvaror samt jakt- och fiske-produkter i både fysisk butik och via en egen e-handelsplattform. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact, och riktar sig i första hand till större kunder på den svenska marknaden, såsom ledande e-handelsbolag och större detaljhandelsaktörer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan emissionen inför noteringen; Marcus Andersson 75,5 %, Aggregate Media Fund IV, V 14,9 %, Staffan Gullander 1,9 %, G&W Kapitalförvaltning AB 1,3 %, Anders Nordberg 0,9 %, Carl Gustavsson 0,5 %, Peter Padoan 0,5 %, Övriga 4,6 %. Totalt ca 150 aktieägare.

Värdering

Vid nyemissionen inför noteringen är pre-money-värderingen 14 Mkr, post money 28 Mkr om emissionen fulltecknas, och 35 Mkr om övertilldelningsoptionen används.

Mer information

Ambia Trading Group gör en nyemission inför sin listning på Aktietorget.

Uppdatering: Första dag för handel på Aktietorget är planerad till den 28 april 2014.

Uppdatering: Första handelsdag blir den 15 maj 2014, för att anpassa den till att kvartalsrapporten som kommer den 14 maj.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner