Börsnotering av

Alteco Medical AB

Alteco Medical har utvecklat en unik extrakorporeal produkt – LPS Adsorber för användning inom sepsisområdet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen under jan-feb 2014; ESALP Invest AB 58,53 %, Sydsvensk Entreprenörfond AB 10,58 %, Lindekullen Holding AB 8,52 %, Spindial Europe S. A. och Ugo Grondelli 6,59 %, Övriga (ca 20 st) 15,78 %.

Värdering

31,4 Mkr pre-money och 40,4 Mkr post money om emissionen under januari-februari 2014 fulltecknas.

Mer information

Alteco Medical gjorde en nyemission på 8 Mkr under september 2012 och planerar att göra en publik nyemission under första kvartalet 2013 och därefter notera sin aktie på någon av de mindre listorna.

Uppdatering: Någon publik nyemission verkar inte ha gjorts under första kvartalet 2013 och inga tecken har kommit på att en listning av aktien är nära förestående. Återstår att se om företaget aktiverar planerna efter sommaren 2013.

Uppdatering: 2013 börjar gå mot sitt slut och ingen ny information har kommit från Alteco Medical. Företaget har dock fått en ny hemsida, något som i alla fall brukar tyda på att ett företag är med i matchen och tror på framtiden.

Uppdatering: En liten signal får oss att anta att en listning på Aktietorget är aktuell under 2014.

Uppdatering: Alteco Medical gör en nyemission under januari-februari 2014 och planerar sedan att lista sig på Aktietorget den 12 mars 2014.

Uppdatering: Emissionen under januari-februari 2014 tecknades till 940 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner