Börsnotering av

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

Level Bio utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror. Dotterbolaget Cybergene är verksamt inom genetisk fosterdiagnostik. Level Bio AB hette tidigare AlphaHelix Molecular Diagnostics AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Labkompaniet I Sverige AB är huvudägare med 52,68 %.

Värdering

73 Mkr i marketcap i början av maj 2017.

Mer information

AlphaHelix är noterat på Aktietorget men meddelade i början av maj 2017 att de ska byta till First North direkt efter sommaren 2017.

Uppdatering: I början av november 2017 meddelade AlphaHelix att "Tidigare aviserat listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North försenas. Processen med ett listbyte är resursintensiv vilket riskerar att påverka försäljningskapaciteten i båda dotterbolagen negativt. Därför har det beslutats om att fokusera på kärnverksamheten och avvakta med ett listbyte tills vidare."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner