Börsnotering av

ALM Equity AB

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. ALM Equity AB hette tidigare TBook Holding AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Bolaget har i början av maj 2012 omkring 90 aktieägare, men säljer inför listningen på First North så att företaget får upp till 300 nya aktieägare.

Värdering

365,6 Mkr (30 kr per stamaktie och 60 kr per preferensaktie).

Mer information

TBook Holding AB köper ALM Equity AB och betalar med nytryckta aktier. Aktien handlas idag via Bequoted, med HQ som sponsor.

Uppdatering: Företaget har nu bytt namn från TBook Holding AB till ALM Equity.

Uppdatering: ALM Equity meddelade i början av maj 2012 att bolaget listar sina stam- och preferens-aktier på First North den 8 juni 2012. Inför listningen gör företaget ingen nyemission, utan befintliga aktieägare säljer aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner