Börsnotering av

Alltainer AB

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Värdering

Uppdatering: 52,8 Mkr post money

42,5 Mkr pre-money och 57,2 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas inför noteringen.

Mer information

Alltainer noteras på Spotlight den 11 december 2020.

Uppdatering: Den 24 november 2020 meddelade Alltainer att det hittills har tecknats aktier för mer än 8,0 Mkr vilket även gör att Fore C Asset Management konverterar sitt brygglån på 1 Mkr till aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner