Börsnotering av

Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Det stora företaget Johnson & Johnson kommer in som ägare via en nyemission under sommaren 2015.

Uppdatering: I slutet av 2013 köper Alligator företag med aktier, och gör tre olika emissioner. Företrädesemissionen görs till 7 kr per aktie.

Uppdatering: Företaget gjorde en nyemission på 43 Mkr under mars 2011 där Sunstone Capital var den största investeraren.

Uppdatering: Innan företrädesemissionen under andra halvan av 2009; Staffan Rasjö 14,0%, Industrifonden 13,5%, Stena AB 12,6%, Catella Fonder 7,2%, Walstone 4,4%, Johan Claesson 4,4%, Per-Olof Mårtensson inkl bolag 2,7%, SIF 2,5%, Banco Fonder 2,4%, Fam Rapp 2,3%, Kenth Petersson 2,3%, Carl Borrebaeck 1,8%, Home Capital AS 1,5%, Jan Lundström 1,5%, Mikael Lönn 1,5%, Övriga 25,3%.

Omkring 150 aktieägare. Innan emissionen på 10,7 Mkr i juni; Staffan Rasjö 15,5 %, Stiftelsen Industrifonden 14,9 %, Stena AB 14,0 %, Catella Europafond 7,7 %.

Värdering

Uppdatering: 1 925 Mkr pre-money och 2 275 Mkr post money vid erbjudandet i samband med börsnoteringen. 32,50 kr per aktie.

Uppdatering: 12 kr per aktie har det gjorts nyemissioner till under första halvåret 2015.

Uppdatering: Företaget gör under mars/april 2013 en riktad nyemission till 7 kr per aktie, där det följer med en teckningsoption med lösen 3 kr. Vilket borde ge ett pris per aktie i snitt på 5 kr.

Uppdatering: Vid företrädesemissionen under maj 2012 är pre-money-värderingen 208,9 Mkr (10 kr per aktie) och 261,1 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission under maj/juni 2011 på 75,5 Mkr, med en pre-money-värdering på 226,5 Mkr och post money 302 Mkr om emissionen fulltecknas.

Uppdatering: Företaget gjorde en nyemission på 43 Mkr under mars 2011, till 12 kr per aktie.

Pre-money 195 Mkr och 236,5 Mkr post money vid företrädesemissionen under 2009.

Mer information

Företaget gjorde två nyemissioner i maj och juni 2007 och fick sammanlagt in 62 Mkr.

Uppdatering: Alligator Bioscience gjorde under 2009 en företrädesemission där företaget fick in 41,5 Mkr.

Uppdatering: Alternativa Aktiemarknaden började i januari 2010 erbjuda handel i Alligator Bioscience aktie. Alligator Bioscience är dock mycket missnöjda med tilltaget och har protesterat till Alternativa och bett dem upphöra med handeln, något Alternativa inte gjort och Alligator Bioscience har därför uppmärksammat Finansinspektionen på handeln. Men ett företag kan enligt lagen inte bestämma över var deras aktier handlas, så en protest till Finansinspektionen bör vara verkningslös.

Uppdatering: Peter Benson har valts in i styrelsen som adjungerad ledamot. Företaget lyfter fram hans erfarenhet som styrelsemedlem i många noterade bolag.

Uppdatering: Företaget meddelar den 31 mars 2011 att man gjort en nyemission på 43 Mkr till 12 kr per aktie. Den tecknades främst av institutioner, där den största delen togs av Sunstone Capital. Företaget planerar att under våren 2011 göra en nyemission riktad till befintliga aktieägare till samma pris per aktie.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission under maj/juni 2011 på 75,5 Mkr (12 kr per aktie).

Uppdatering: Företaget gör under maj 2012 en företrädesemission på 52,2 Mkr (10 kr per aktie), det är i skrivande stund inte klart hur stort belopp som tecknades.

Uppdatering: Företaget meddelade den 20 juni 2012 att de fått in 20 Mkr i företrädesemissionen, som de dock ser som en första del.

Uppdatering: Företaget gör under mars/april 2013 en riktad nyemission till 7 kr per aktie, där det följer med en teckningsoption med lösen 3 kr. Vilket borde ge ett pris per aktie i snitt på 5 kr. Dvs halva kursen jämfört med föregående nyemission.

Uppdatering: Alligator Bioscience meddelar i november 2013 att de köper Atlas Therapeutics AB. Köpet betalas med aktier. Alligator gör samband med detta även en riktad emission på 40 Mkr till Investor och en på 20 Mkr till en mindre krets aktieägare, främst huvudägare. Efter detta gör företaget även en företrädesemission på upp till 21 Mkr till 7 kr per aktie.

Uppdatering: Alligator Bioscience har under första halvåret 2015 gjort två emissioner på sammanlagt 73 Mkr.

Uppdatering: I augusti 2015 meddelar Alligator Bioscience ett stort genombrott. De har skrivit avtal med Janssen Biotech Inc som ingår i Johnson & Johnson, ett avtal som kan innebära milestone-betalningar på upp till 700 MUSD, plus framtida royaltyintäkter. Johnson & Johnson blir i samband med detta även delägare via en nyemission. Alligator flaggar i samband med detta även upp planer på en börsnotering.

Uppdatering: I mitten av augusti 2015 sades även att noteringen är planerad att ske "inom ett halvår".

Uppdatering: Det har gått mer än ett halvår,men det mesta tyder på att det mest är en mindre försening. Den 14 mars 2016 håller bolaget en extra bolagsstämma med punkter som stämmer överens med en planerad notering.

Uppdatering: I mitten av september 2016 presenterade sig Alligator Bioscience för investerare. VD Per Norlén sade då även till nyhetsbyrån Finwire att de siktar på att notera sig på Stockholmsbörsen innan året är slut.

Uppdatering: Den 1 november 2016 återupprepade VD till Di att de inom kort ska börsnotera sig. Di skriver dessutom att en nyemission på ca 200 Mkr ska göras.

Uppdatering: Alligator har i ett pressmeddelande bekräftat den planerade börsnoteringen. Värderingen blir 1 925 Mkr pre-money och 2 275 Mkr post money.

Uppdatering: Alligator Bioscience noteras den 23 november 2016 på Nasdaq Stockholm.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner