Börsnotering av

Alleima

Sandvik Materials Technology, som ska byta namn till Alleima, är en utvecklare och tillverkare av avancerade rostfria stål, speciallegeringar, titan och andra material med hög prestanda.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Sandvik AB 100 %.

Värdering

15-20 Mdkr i bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld).

Mer information

Under hösten 2012 blev det känt att Sandviks VD träffat banker kring en försäljning av affärsområdet Materials Technology (SMT). Det pratades även om en eventuell börsnotering. Under våren 2013 började det pratas igen. Sandvik sägs vilja sälja SMT och det sägs finnas villiga köpare. Men de potentiella köparna vill inte betala vad Sandvik vill sälja för. Ett alternativ för Sandvik är att i stället dela ut verksamheten till aktieägarna och särnotera det.

Uppdatering: I början av maj 2014 pratas det om att Sandvik nu gör sig redo för att knoppa av och börsnotera SMT under hösten 2014.

Uppdatering: Verkar som att det inte blir något av noteringsplanerna.

Uppdatering: I mitten av januari 2017 skriver DI att Sandvik planerar att börsnotera SMT under 2017. Sandvik sägs ha svårt att hitta en köpare och att en börsnotering därför är det bästa alternativet för verksamheten.

Uppdatering: I mitten av mars 2019 skriver Affärsvärlden på sin ryktessida att Sandvik på sin kapitalmarknadsdag om ett par månader kommer att berätta att de ska sätta SMT på börsen.

Uppdatering: I början av mars 2019 beslutade Sanviks styrelse att "...initiera en intern separation av affärsområdet Sandvik Materials Technology. Avsikten är att öka Sandvik Materials Technologys strukturella oberoende från Sandvik-koncernen och därigenom sätta större fokus på verksamhetens framtida utveckling, samt skapa flexibilitet. Styrelsen har även beslutat att undersöka möjligheterna för en notering (Lex Asea) på Nasdaq Stockholm, om det bedöms stärka Sandvik Materials Technologys position och framtida utveckling."

"Separationen och förberedelserna för en möjlig notering förväntas ta minst ett år."

Uppdatering: I mitten av juli 2019 skriver Di, men hänvisning till en källa, att styrelsen är splittrad kring frågan om att särnotera SMT. Tidningen skriver att styrelsemedlemmar med nära koppling till huvudägaren Fredrik Lundberg är tveksamma. För en särnotering är däremot ordförande Johan Molin och vd Björn Rosengren.

Uppdatering: I början av september 2020 skrev Di att det sedan början av 2020 pågår en internseparation av SMT som skulle ha blivit klar under sommaren men sköts upp på grund av covid-19. Di skriver att ett beslut om särnotering eller försäljning bör komma under hösten 2020.

Uppdatering: I början av oktober 2020 skrev Di att den interna separationen ska vara klar inom några dagar. Di har pratat med analytiker som lyfter fram den svaga olje- och gasmarknaden inte är bra för SMT. Åsikter finns åt båda håll, både att en avknoppning måste skjutas på framtiden pga av detta och att avknoppningen borde ske nu så att Sandvik blir av med verksamheten.

Uppdatering: I mitten av oktober 2020 meddelade Sandvik att de fortsätter mot en notering av Sandvik Materials Technology. "Styrelsens avsikt är att föreslå en utdelning och notering av aktierna i SMT vid en bolagsstämma under 2022..."

Uppdatering: I mitten av oktober 2021 meddelade Sandvik att SMT ska noteras på Nasdaq Stockholm under andra eller tredje kvartalet 2022.

Uppdatering: I slutet av mars 2022 meddelade Sandvik att noteringen på Nasdaq Stockholm är planerad till 31 augusti 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner