Börsnotering av

Aligro Planet Acquisition Company AB

Aligro Planet Acquisition Company (APAC) ska bli en SPAC med inriktning på tech. Bolaget ska inom 24 månader förvärva ett bolag i Norden som har en stark ESG-profil inom sektorerna digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Värdering

0 kr pre-money och 1 Mdkr post money, exkl optioner. Det finns dock 40 Mkr i kassan innan emissionen. 100 kr per aktie.

Mer information

I början av maj 2021 avslöjade Breakit att flera kända profiler inom tech och näringsliv håller på att starta en SPAC som ska ta in 1 miljard kronor och att de redan säkrat 250 miljoner kronor. Namn som bland annat nämns är Bengt Baron, Jenny Keisu, Richard Båge och Magnus Silfverberg.

Uppdatering: I mitten av maj 2021 meddelade bolaget att de ska göra en IPO på 1 miljard kronor och notera sig på Nasdaq Stockholm under andra kvartalet 2021.

Sponsorerna med närstående har åtagit sig att förvärva A-aktier om minst 75 miljoner kronor. Vidare har, Carnegie Fonder AB, Altira AB, M2 Asset Management AB och Stena Finans AB åtagit sig att teckna A-aktier om totalt 295 miljoner kronor.

Inför den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm har sponsorerna dessutom tecknat teckningsoptioner (”Sponsoroptioner”) som berättigar till teckning av B-aktier som tillfört Bolaget 40 miljoner kronor. Avsikten är att initiala kostnader förknippade med Erbjudandet, löpande rörelsekostnader samt kostnader för att finansiera Bolaget vid löpande granskning av potentiella förvärvskandidater innan ett förvärv offentliggörs kommer att finansieras av likviden som Bolaget erhållit för Sponsoroptioner.

Aktieägarna i APAC har möjlighet att påkalla inlösen av samtliga sina A-aktier i samband med ett förvärv och på så vis återfå motsvarande 100 procent av priset i Erbjudandet.

Varje A-aktie som inte inlöses i samband med Förvärvet kommer att berättiga innehavaren att erhålla en vederlagsfri teckningsoption i samband med att förvärvet fullbordas, i syfte att få ytterligare exponering till värdeutvecklingen i A-aktien. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie till en teckningskurs motsvarande 115% av priset i Erbjudandet. Under vissa förutsättningar äger Bolaget även rätt att påkalla inlösen av teckningsoptionerna. Dessa teckningsoptioner avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i samband med att förvärvet slutförs.

Uppdatering: Notering på Nasdaq Stockholm sker den 26 maj 2021.

Uppdatering: Erbjudandet blev övertecknat och bolaget tillförs 6300 nya aktieägare.

Uppdatering: I början av april 2023 meddelade Aligro att de inte kommer att begära förlängning i samband med att tidsfristen för att presentera ett förvärvsförslag går ut senare i vår. Det innebär att APAC kommer att avvecklas under maj-juli och att samtliga innehavare av de noterade A-aktierna får 100 kronor per aktie i inlösen.

"Det har flera gånger varit nära affär men det turbulenta marknadsklimatet under APACs investeringsperiod har bidragit till vi inte kommit hela vägen till en affär med tillräckligt bra villkor för APACs aktieägare. Vår disciplinerade investeringsfilosofi består och vi gör nu bedömningen att våra aktieägare är mer betjänta av att få tillbaka 100 kronor per aktie* än att vi letar vidare", säger Hans Eckerström, grundare och investeringschef på APAC.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner