Börsnotering av

AgentVegan Sverige AB

AgentVegan med varumärket Stacky’s utvecklar och säljer vegansk mat. Bolagets produkter kan ersätta kött i maträtter, men produkterna försöker inte efterlikna kött.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Innan emissionen i jan-feb 2022; JDI Sverige AB 40,05 %, DM Invest AB 23,71 %, Per Alexander Hildebrand 13,90 %, Swedbank AB 4,19 %, Ystadkontoret AB 3,24 %.

Värdering

Uppdatering: 24 Mkr post money

20 Mkr pre-money och 30 Mkr post money om emissionen i januari-februari 2022 fulltecknas. 57,34 kr per aktie.

Mer information

AgentVegan gör en pre-IPO i januari-feburuari 2022 och skrev i samband med detta att de ska notera sig på Spotlight under andra halvåret 2022.

Uppdatering: I mars 2022 angavs tidsplanen för noteringen till inom ett år.

Uppdatering: I början av februari 2023 meddelade AgentVegan att de gjort en nyemission på 6,15 Mkr, där målet var 8 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner