Börsnotering av

Aegirbio AB

AegirBio tar fram exakta tester för att hjälpa sjukvården att mer precist dosera biologiska läkemedel. Bolagets första test är för patienter som lider av MS och behandlas med läkemedlet Tysabri.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Värdering

Drygt 1 Mdkr i marketcap i mitten av juni 2021.

Mer information

Aegirbio meddelade i mitten av juni 2021 att de planerar att flytta till sin notering från First North till Nasdaq Stockholms huvudlista under första halvåret 2022.

Uppdatering: Under hösten 2021 skulle Aegirbio gå samman med Dynamic Code, vilket först stötte på motstånd från båda företagens aktieägare, aktiekursen gick ner rejält och sedan havererade affären när det uppstod tveksamheter kring Aegirbio, vilket fick aktiekursen att rasa ytterligare. Det blev för mycket för vd som blev sjukskriven.

Vi ändrar statusen på denna noteringsplan till inställd, även om bolaget inte har sagt något. Det finns ingen anledning för bolaget att lägga tid på att byta marknadsplats när man har så många interna frågor att hantera.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner