Börsnotering av

Aegirbio AB

AegirBio tar fram exakta tester för att hjälpa sjukvården att mer precist dosera biologiska läkemedel. Bolagets första test är för patienter som lider av MS och behandlas med läkemedlet Tysabri.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

LifeAssays och Abreos Biosciences.

Värdering

Uppdatering: 67,25 Mk post money

Uppdatering: 50 Mkr pre-money och 67,25 Mkr om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas inför noteringen.

Uppdatering: 70 Mkr pre-money och 74,5 Mkr post money vid en emission i mitten av januari 2020.

Mer information

I början av december 2019 meddelades att LifeAssays och Abreos Biosciences gemensamma bolag har fått namnet Aegirbio AB. I mitten av december meddelade LifeAssays att Aegirbio ska göra en nyemission och noteras på Spotlight under första halvåret 2020.

Uppdatering: Bolaget bekräftar i slutet av februari 2020 för Nyemissioner.se att tidsplanen för noteringen är den tidigare kommunicerade, dvs första halvåret 2020.

Uppdatering: I slutet av april 2020 meddelade Aegirbio att de valt First North för sin notering och att tidsplanen fortfarande är första halvåret 2020, slutet av juni 2020 närmare bestämt.

Uppdatering: Aegirbio noteras på First North den 26 juni 2020.

Uppdatering: Aegirbios IPO tecknades till 307 procent. Bolaget fick i samband med detta 1100 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner