Börsnotering av

Adtraction Group AB

Adtraction är en plattform inom digital marknadsföring via partners i Norden. Plattformen som Adtraction utvecklar och driver sammankopplar annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Värdering

Uppdatering: 705 Mkr post money

630 Mk pre-money och 705 Mkr post money i noteringserbjudandet. 60 kr per aktie.

Mer information

Adtraction meddelade i slutet av november 2021 att de ska notera sig på First North, vilket tidsmässigt borde innebära december 2021.

IPO-erbjudandet är på totalt 181 Mkr samt 27,15 Mkr i möjlig övertilldelning. 75 Mkr av detta belopp är nya aktier.

Uppdatering: Adtraction noteras på First North den 7 december 2021.

Uppdatering: Noteringserbjudandet blev kraftigt övertecknat av 12 500 personer.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner