Börsnotering av

Acarix AB

No data was found

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

November 2016: Sunstone LSV Fund II K/S 31,52 %, SEED Capital DK II K/S 31,52 %, Coloplast A/S 11,18 %, Puhua Jingxin Guzhou Health Management Partnership (Puhua Jingxin) 10,21 %, Seventure Partners 6,56 %, Övriga 9,01 %.

Värdering

Uppdatering: 406 Mkr post money.

265 Mkr pre-money och 406 Mkr post money.

Mer information

I mitten av september 2016 ska Acarix presentera sig för investerare, för att under fjärde kvartalet 2016 notera sig på någon av marknadsplatserna i Sverige.

Uppdatering: I början av november 2016 kom Puhua Jingxin in som investerare med ett dubbelsiffrigt antal miljoner svenska kronor, en strategisk investerare enligt bolaget.

Uppdatering: Vi har fått uppgiften att Acarix ska noteras den 19 december 2016 och att Vator Securities är rådgivare. Det är dock en obekräftad uppgift.

Vi hittade även en analys där det framgår att det är First North bolaget ska notera sig på och att man inför noteringen ska göra en nyemission på 140 Mkr,

No data was found