Börsnotering av

Abera Bioscience AB

Abera Bioscience är ett vaccin- och bioteknikbolag som utvecklar vacciner baserat på en egenutvecklad och patenterad plattform, BERA. Bolaget fokuserar på två huvudområden – pneumokocker och immunonkologi.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Om noteringsemissionen fulltecknas: Anders Ericsson 6,66 %, Kjell Beijers 80-årsstiftelse 5,87 %, Jan-Wilhelm de Gier 5,71 %, Joen Luirink 5,58 %, Torna Kapital AB 4,90 %, Acantor Holding AB 4,20 %.

Värdering

Uppdatering: 72,2 Mkr post money.

48,1 Mkr pre-money och 72,2 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Abera Bioscience noteras på Spotlight den 24 februari 2021.

Uppdatering: Nyemissionen tecknades till totalt cirka 220,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 915 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner