Börsnotering av

24Money Group AB

24Money Group erbjuder betal- och finansieringslösningar. 24Money Group AB hette tidigare 24Group Holding AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Firoz Patel (genom bolag), Christopher Clewehielm och Mattias Ahlberg (genom bolag) uppges i augusti 2015 vara de största ägarna. Totalt 300 aktieägare.

Uppdatering: Huvudägaren Gjaller AB ska under 2015 likvideras.

Värdering

47,5 Mkr pre-money och 54,6 Mkr post money om emissionen under december 2013 fulltecknas.

Mer information

Uppdatering: Någon listning av aktien blev inte av under 2012. Vi har inte någon ny information om noteringsplan.

Uppdatering: 24Group Holding AB (som dock kallar sig 24Money Group AB) gör under december 2013 en publik nyemission. Planen är att under våren 2014 ansluta sig till Nordic Pre Market, den informationstjänst som NGM driver, som är till för att leda företag till en listning eller notering.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission under maj-juni 2014. I samband med det anges att planen är att lista företaget inom de närmaste tre åren, på någon av listorna i Sverige.

Uppdatering: 24Money Groups huvudägare Gjaller AB ska under 2015 likvideras.

Uppdatering: Delar av informationen här i Övrigt-fältet har raderats efter önskemål från bolaget. Informationen om personerna ansågs av bolaget att vara fel respektive irrelevant.

Bolaget meddelar samtidigt att de ska vara noterade innan utgången av första halvåret 2017.

Uppdatering: I början av 2016 meddelade 24Money Group ABs dotterbolag 24Money Payments AB att de ska notera sig under fjärde kvartalet 2016.

Uppdatering: 24Money Group AB har fusionerats in i 24Money Payments AB. Dvs ingen notering kommer att ske. Däremot ska 24Money Payments AB noteras.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner