Beowulf Mining har fått tillstånd att provbryta järnmalm

Beowulf Mining, prospekteringsbolaget som är listat på Aktietorget i Stockholm och AIM i London, har av Länsstyrelsen idag beviljats tillstånd att provbryta 2 000 kubikmeter järnmalm i Kallakfyndigheten.

Eller rättare sagt, det är [b]Beowulf Mining[/b]s helägda dotterbolag [b]Jokkmokk Iron Mines AB[/b] som har beviljats tillståndet.

Gruvbolaget hoppas kunna utföra arbetena redan under tre veckor nästa sommar. Syftet är att undersöka malmens egenskaper närmare. De uppger att själva sprängningarna ska ske dagtid. Sex stycken diken som är 50 meter långa kommer att löpa tvärs över fyndigheten.

– Man borrar för att undersöka malmen ytterligare. För att se vilka möjligheter det finns för en framtida fyndighet, säger Fred Boman till NSD.

Vi på Nyemissioner.se är inte några experter på gruvbolag, men det här tillståndet är ett väldigt viktigt besked. Det borde också innebära att Beowulf Mining-aktien kan värderas upp. Ett prospekteringsbolag brukar värderas upp stegvis var efter projekten tar steg för steg framåt. Men självklart beror värderingen även på råvarans marknadspris och för den delen även aktiemarknadens psykologi. Kurs i skrivande stund är 0,89 kr.

Beowulf Mining plc

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.