ApParkingspot – Ett AirBnB för parkeringsplatser

ApParkingspot öppnar upp en ny marknad för parkeringsplatser, på ett liknande sätt som AirBnB har gjort för boende. Företaget gör nu en mindre nyemission och vi har ställt några frågor om verksamheten till VD och medgrundaren Sasa Farkas.

Vad gör ApParkingspot?

ApParkingspot är en plattform för uthyrning av parkeringsplatser mellan privatpersoner, organisationer och företag, man skulle kunna säga som en AIRBNB för parkeringar. Apparkingspot finns som plattform på web (apparkingspot.com), iOS- och Android-app. Den som har en parkeringsplats att hyra ut lägger ut den genom att ange var platsen finns, tiden den är ledig (dagar eller specifika timmar under dagen, till ex. måndag-fredag 8-17h) samt foto och pris för att hyra den. Användaren, den som vill hyra en plats, laddar ner appen i telefonen, lägger upp ett användarkonto och kan enkelt söka efter lediga platser, förboka eller boka direkt genom att klicka på en ledig plats.

Hur ser ApParkingspots affärsmodell ut?

Bolagets affärsidé är att förmedla kontakt och arrangera betalningsströmmar mellan uthyrare av p-platser och den som vill hyra en p-plats. För detta erhåller bolaget en provision på 20 %. Det finns fler tilltänkta framtidsfunktioner som till exempel möjlighet att erbjuda laddningsabonnemang för alla som har elbilar.

Vilka marknader finns ni på idag och hur ser planerna ut?

Vi har lanserat plattformen i Sverige och alla som har en parkeringsplats ledig kan använda Apparkingspot. Men våra planer är att göra en ordentlig marknadssatsning stad per stad, först i Stockholm för att snabbt att få upp antalet användare som vill hyra ut och de som vill hyra parkeringsplatser. Annars tröttnar användarna om det inte finns tillräckligt med platser som hyrs ut respektive tillräckligt med användare som vill hyra.

Vilka ser ni framför er hyr ut parkering?

Både företag och privatpersoner som t.ex. en hyresgäst i flerfamiljshus, p-platser som tillhör bostadsrättsföreningar och som förmedlas till deras medlemmar, p-platser tillhörande kommunala bolag och förvaltningar, p-platser i anslutning till skolor etc. En annan kategori är privata villor med garageuppfarter. Det finns också en stor potential för parkeringar runt konserter och event. ApParkingspot öppnar upp möjligheten för event-anordnare att ha en tillfällig parkeringsbetallösning när de behöver det. Samtidigt erbjuder tjänsten en möjlighet för bilister att förboka sin parkering i samband med inköp av biljetter, för att slippa leta efter en när man är på plats, när de t.ex. ska gå på en konsert eller Horse Show.

Vad ska ni uppnå under året framöver?

Vårt första mål är att blir allmänt kända och uppnå 10 000 användare, skapa en bra bas av parkeringsplatser som folk kan hyra mellan varandra. Marknadsföringen är A och O för att få snabbt fart på det hela.

Ni gör nu en mindre nyemission på 4 Mkr, vad ska ni använda kapitalet till?

Kapitalet kommer att användas för en ordentlig marknadssatsning i Stockholm där behovet på parkeringsplatser är störst. Vi kommer kontinuerligt uppdatera också plattformen med nya funktioner men framförallt vill vi nå ut med tjänsten och skapa ett flöde mellan användarna. Det är väldigt enkelt och mindre riskfyllt trots allt att hyra ut en parkering jämfört med att hyra ut en bostad eller sin bil och tjänsterna som förmedlar det har lyckats bra. Vi är övertygade om att så snart fler lär känna vårt koncept så kommer användningen att ta fart även för den här tjänsten.

Läs mer om ApParkingspots nyemission som pågår t o m 23 maj. Bolagets formella namn är Next Invest i Stockholm AB.

ApParkingspot Nordic AB

ApParkingspot bedriver idag via dotterbolag appen och tjänsten Apparkingspot, en tjänst för att hyra ut och hyra parkeringsplats. ApParkingspot Nordic AB hette tidigare Next Invest i Stockholm AB.