Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Power & Tower Holding AB
Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB
Grev Turegatan 21
114 38 Stockholm

Hemsida:

www.powertower.se

Verksamhet:

Power & Tower är verksamt inom infrastruktur i Nordamerika, där man drar fiberkabel och elkablar. Företaget specialiserar sig på horisontell styrbar borrning för att lägga kabel.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Jeffrey Williams 61,54 %, Robert Cox 24,85 %, B18 Invest AB 8,74 %, Big Ben Ventures AB 0,87 %, Övriga aktieägare 4,00 %.

Uppdatering: New Equity Venture International AB 23 %.

New Equity Venture International AB 25,12 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Hösten 2017

Värdering:

Uppdatering: 36,2 Mkr pre-money och 40,7 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

15,9 Mkr post money vid en riktad emission på 1,55 Mkr i januari 2017.

Övrigt:

New Equity Venture International AB meddelade i början av november 2016 att de tillsammans med annan part grundar ett nytt bolag. I slutet av november 2016 meddelar man att företaget heter Power & Tower Holding AB, och att det köper Power and Tower Technologies och Kerr Electrical Technologies.

Företagen är verksamma inom infrastruktur i Nordamerika, med att dra fiberkabel och elkabel. De är specialiserade på horisontell styrbar borrning och har kunder som Google, AT&T, Sprint, FPL, Verizon och Ericsson.

Någon noteringsplan har inte meddelats, men NEVI brukar hjälpa företag de investerar i att notera sig.

Uppdatering: Power & Tower Holding gjorde en riktad nyemission på 1,55 Mkr i januari 2017.

Uppdatering: I slutet av maj 2017 meddelade New Equity Venture International att Power & Tower inte utvecklats enligt plan och att man överväger om man ska lämna investeringen eller vara med i en framtida omstrukturering. Den planerade noteringen känns hur som helst inte längre aktuell i närtid.

Uppdatering: Power & Tower gör en mindre nyemission under första halvan av september 2017 och ska efter det ansöka om notering på någon av MTF-listorna, möten har hållits med två av marknadsplatserna.

Det har hänt mycket i Power & Tower under året och det är till stor del ett annat företag än tidigare, exempelvis förvärvades i juli Southern Engineering & Construction Corp. (SECC). Den övergripande verksamheten är dock den samma, att lägga fiber för bredband.

Uppdaterat: 2017-08-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss