Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i iApotek Int AB
iApotek Int AB

iApotek Int AB
Birger Jarlsgatan 18 A
102 43 Stockholm

Hemsida:

iapotek.se

Verksamhet:

iApotek ska driva ett onlineapotek för både receptfria och receptbelagda läkemedel. I bolaget ingår även Shaveit som säljer rakhyvlar via abonnemang online.

Ägare:

Uppdatering: I mitten av november 2016 sålde NEVI 14,28 %.

New Equity Venture äger 100 %, efter att i oktober 2016 ha köpt ut minoritetsägarna.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Första kvartalet 2017

Värdering:

Uppdatering: 22 Mkr pre-money och 27,5 Mkr post money vid noteringen under första kvartalet 2017 är planen.

Uppdatering: 14 Mkr vid en transaktion där NEVI sålde aktier i mitten av november 2016.

13,5 Mkr vid en transaktion i oktober 2016.

Övrigt:

iApotek är ett in-house-projekt hos New Equity Venture, som under oktober 2016 köpte ut minoritetsägarna för 2 Mkr. Ingen noteringsplan har kommunicerats, men en notering brukar vara planen för bolag som NEVI investerar i.

Uppdatering: I mitten av november 2016 sålde NEVI 14,28 % av aktierna, i syfte att sprida ägandet. Samtidigt meddelandes att en kapitalanskaffning planeras kring årsskiftet 2016/2017.

Uppdatering: I mitten av december 2016 meddelades att iApotek siktar på att göra en nyemission och notering under första kvartalet 2017.

Uppdatering: I början av februari 2017 kallade NEVI till extra bolagsstämma för att dela ut delar av aktierna i iApotek till aktieägarna. NEVI äger 85,72 % av aktierna i iApotek och planerar att dela ut motsvarande 17 % av det totala antalet aktier i bolaget. Tidsplanen för noteringen anges vara våren 2017.

Uppdaterat: 2017-02-07

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss