Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Färögatan 33, Kista Science Tower
164 51 Kista

Hemsida:

www.hd-wireless.se

Verksamhet:

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Ägare:

Uppdatering: Apportemission för att apportera in H&D Wireless förändrar ägarbilden.

Blasieholmen Investment Group Equity ABs aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Första halvan av oktober 2017

Värdering:

Övrigt:

Blasieholmen Investment Group Equity AB delade ut Atarom AB till sina aktieägare i december 2016. Det är ett tomt bolag som kommer att användas vid notering av ett operativt bolag, där ett omvänt förvärv görs för att ordna ägarspridning.

Uppdatering: Atarom AB kommer att användas för att notera H&D Wireless. Klipper in Övrigt-historiken från den sidan nedan.

---
Enligt uppgift i mitten av oktober 2016 håller H&D Wireless på att finansiera sig inför en notering.

Uppdatering: Vi har fått det bekräftat att H&D Wireless ska notera sig och att tidsplanen är första kvartalet 2017.

Uppdatering: Vi har tidigare rapporterat att H&D Wireless håller på att ta in kapital och i mitten av november 2016 skriver Di Digital att man tagit in 25 Mkr från "Blasieholmen Investment Group och ett nätverk bestående av ett 40-tal svenska och europeiska entreprenörer och investerare". Det verkar följa teckningsoptioner som kan ge ytterligare 38 Mkr. VD säger även att någon nyemission inte kommer att göras i samband med noteringen.

Uppdatering: Noteringen på First North är planerad till den 7 juni 2017.

Uppdatering: Vi ändrar status på noteringen till Inställd, men själva noteringen är inte inställd utan sker via ett annat moderbolag som i skrivande stund heter Atarom AB och har organisationsnummer 559077-0714.
---

Uppdatering: En nyemission genomförs under maj 2017, den genomförs i privat miljö men ska även vara öppen för de som hör av sig.

Uppdatering: Atarom AB har nu bytt namn till Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB.

Uppdatering: Den 7 juni 2017 är här men någon notering skedde inte. Sannolikt är tidsplanen bara något försenad.

Uppdatering: I mitten av juni 2017 berättade VD att noteringen preliminärt kommer att noteras på First North den 27 eller 29 juni 2017.

Uppdatering: Enligt Jordanfonden är preliminärt datum nu 27 juni 2017.

Uppdatering: Den 27 juni 2017 skriver Jordanfonden att inget noteringsdatum är fastställt ännu.

Uppdatering: I slutet av augusti 2017 skriver Jordanfonden att mitten av september 2017 är den tidsplan man hoppas på för noteringen.

Uppdatering: I mitten av september 2017 skriver Jordanfonden att tidsplanen för noteringen nu är första halvan av oktober 2017.

Uppdaterat: 2017-09-14

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss