Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enrad AB

Enrad AB

Enrad AB
Verkstadsgatan 10
504 62 Borås

Hemsida:

www.enrad.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Enrad utvecklar, tillverkar och säljer samt installerar miljövänliga energilösningar inom fyra huvudsegment; butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar.

Teckningsperiod:

22 maj 2017 - 14 juni 2017

Lista:

Annat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

5,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

18 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss