Verve Group har 80 procent av sin verksamhet på annonsmarknaden

Media and Games Invest har bytt namn till Verve för att återspegla att 80 procent av företagets verksamhet idag är inom media och annonsering.

Media and Games Invest hade tidigare sitt fokus på både media (annonsering) och gaming. Verksamheten inom annonsering har växt och står idag för mer än 80 procent av bolagets verksamhet. För att återspegla denna förändring har bolaget bytt namn till Verve.

Det har blivit svårare att marknadsföra digitalt, då både lagstiftning och regler hos företag som Apple har förändrats för att användare ska spåras mindre. Det har gjort Verves erbjudande ännu mer relevant då företag fortfarande vill kunna styra sin annonsering för att få valuta för sina annonspengar, men det måste göras på andra sätt.

Remco Westermann, VD för Verve, svarar på frågor om verksamheten.

Verve Group SE

Verve är ett digitalt medieföretag som tillhandahåller AI-drivna mjukvarulösningar för annonsering. Verve matchar global annonsörsefterfrågan med utgivarnas annonsutbud och förbättrar resultaten genom förstapartsdata från sitt eget innehåll. En mindre andel av bolagets verksamhet är inom gaming. Verve Group SE hette tidigare Media and Games Invest SE. Media and Games Invest SE hette tidigare Media and Games Invest plc.

Verve Group SE

Verve är ett digitalt medieföretag som tillhandahåller AI-drivna mjukvarulösningar för annonsering. Verve matchar global annonsörsefterfrågan med utgivarnas annonsutbud och förbättrar resultaten genom förstapartsdata från sitt eget innehåll. En mindre andel av bolagets verksamhet är inom gaming. Verve Group SE hette tidigare Media and Games Invest SE. Media and Games Invest SE hette tidigare Media and Games Invest plc.