Vägglusspecialisten Nattaro Labs inför notering

Vägglusspecialisten Nattaro Labs gör nu en IPO på Spotlight. Verksamheten presenteras här av vd Carl-Johan Gustafson.

Nattaro Labs är internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Nattaro Labs gör nu en IPO på Spotlight. Verksamheten presenteras här av vd Carl-Johan Gustafson.

Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.