Positivt kassaflöde för SaltX om två år

VD för Saltx Technology blir intervjuad om bolagets verksamhet. Positivt kassaflöde om två år.

Saltx Technology som är noterat på First North har utvecklat och patenterat en teknik som gör att salt kan användas för att lagra energi. VD Karl Bohman blir av EFN intervjuad om bolagets verksamhet.

SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX. SaltX Technology Holding AB hette tidigare Anodaram AB. Anodaram AB hette tidigare WYA Holding AB. WYA Holding AB hette tidigare Anodaram AB.

SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX. SaltX Technology Holding AB hette tidigare Anodaram AB. Anodaram AB hette tidigare WYA Holding AB. WYA Holding AB hette tidigare Anodaram AB.