Noteringskandidaten Stayble Therapeutics arbetar mot kronisk ryggsmärta

Stayble Therapeutics arbetar mot kronisk ryggsmärta. Bolaget ska göra en IPO under första halvåret 2020.

Stayble Therapeutics utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration. Bolaget ska notera sina aktier under första halvåret 2020. Verksamheten presenteras här av VD Andreas Gerward.

Stayble Therapeutics AB

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.

Stayble Therapeutics AB

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.