LIDDS, har utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid

LIDDS är ett läkemedelsbolag som utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid. Vd presenterar verksamheten i samband med en företrädesemission.

LIDDS är ett läkemedelsbolag som utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid. Vd Monica Wallter presenterar verksamheten i samband med en företrädesemission.

LIDDS AB

LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en produkt, Liproca Depot, för lokal behandling av prostatacancer.

LIDDS AB

LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en produkt, Liproca Depot, för lokal behandling av prostatacancer.