Intervju med NYAB:s VD inför noteringen i Sverige

NYAB omvandlas från ett finskt företag till ett svenskt och noterar sig inom kort på First North i Sverige. VD Johan Larsson svarar på frågor om verksamheten.

NYAB erbjuder ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster inom hållbar infrastruktur, industribyggnation och förnybar energi. NYAB är verksamt i både Finland och Sverige inom både privat och offentlig sektor.

NYAB omvandlas från ett finskt företag till ett svenskt och noterar sig inom kort på First North i Sverige.

VD Johan Larsson svarar här på frågor om verksamheten.

NYAB AB

SkartaNYAB är ett anläggningsföretag med expertis inom specialbyggnation. Företagets mål är att expandera i värdekedjan för vindkraft, solenergi och vätgaslösningar mot kompletta projekt för ren energi. NYAB AB hette tidigare NYAB Oyj. NYAB Oyj hette tidigare Skartanyab Abp.

NYAB AB

SkartaNYAB är ett anläggningsföretag med expertis inom specialbyggnation. Företagets mål är att expandera i värdekedjan för vindkraft, solenergi och vätgaslösningar mot kompletta projekt för ren energi. NYAB AB hette tidigare NYAB Oyj. NYAB Oyj hette tidigare Skartanyab Abp.