Calmarks vd om den genomförda riktade nyemissionen

Vd för Calmark kommenterar den nyligen genomförda riktade emissionen och statusen på bolagets olika projekt.

Anna Söderlund, vd för Calmark, kommenterar den nyligen genomförda riktade emissionen och statusen på bolagets olika projekt.

Calmark Sweden AB

Calmarks affärsidé är att utveckla tillförlitliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget har utvecklat ett PNA-instrument anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbare resultat.

Calmark Sweden AB

Calmarks affärsidé är att utveckla tillförlitliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget har utvecklat ett PNA-instrument anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbare resultat.