Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Video


2012-09-02

C-Rad - Presentation av Q2 2012

Erik Hedlund, VD för C-RAD, presenterar rapporten för Q2 2012 och ger en uppdatering om företaget. Han tar upp orderingången, viktiga händelser under Q2 och framtiden.

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Man tillhandahåller produkter för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är främst strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala.

Liknande klipp:

Följ oss