Vad analytikerna säger om att teckna aktier i Bravida inför börsnoteringen

Bravida står inför en börsnotering och inför det erbjuds aktier ut till investerare. Detta är vad analytikerna anser att en placerare bör göra.

Bravida erbjuder specialistkompetens inom el, vs (värme och sanitet) samt ventilation. Inom dessa teknikområden verkar företaget över hela installationsprocessen, från design och projektering till installation och service.

Den 16 oktober noteras Bravida på Stockholmsbörsen och mellan 6-14 oktober erbjuder huvudägaren ut aktier, där priset sätts inom intervallet 36-44 kr per aktie. Hur ska då en investerare göra? Nedan sammanställer vi vad analytikerna säger.

Dagens Industri – Teckna

Dagens Industri gillar visserligen inte det breda prisintervallet, men trots det så blir det en stark rekommendation att teckna

”Goda tillväxtförutsättningar kombinerat med hög lönsamhet och starka kassaflöden gör Bravida till klassens stjärna. Kvalitetsstämpeln förstärks av att börskandidaten klarade den senaste lågkonjunkturen galant. Trots ett provocerande brett teckningsintervall blir rådet att teckna service- och installationsföretaget.”

Börsveckan – Teckna

Tidningen Börsveckan anser att installationsbolaget Bravida ger ett stabilt intryck och att det säljs ut till en viss rabatt. Kanske inte någon blivande kursraket, men en stabil utdelningsaktie är bra det med, anser tidningens analytiker som räknar med en direktavkastning omkring 6 procent för 2015 samt 2016.

Aktiespararen – Teckna

Tidningen Aktiespararen skriver att en stabil lönsamhet och en fortsatt nordisk marknadskonsolidering banar vägen för Bravida. I kombination med en attraktiv värdering leder fram till rådet att teckna Bravida inför börsnoteringen.

”I relation till exempelvis finska Caverion som handlas till ett P/E-tal om 13,8 på 2016 års prognoser framstår Bravidas P/E-värdering om 10,9 på våra prognoser som attraktiv (givet en noteringskurs på 40 kronor). Även vid en noteringkurs på 44 kronor och därmed ett P/E-tal om 11,9 ser värderingen aptitlig ut. Framförallt om hänsyn tas till Bravidas stabila historik, högre lönsamhet samt högre förväntade tillväxttakt som väntas bestå i takt med att marknaden fortsätter att konsolideras.”

 

OBS, det verkar som att Privata Affärer har fått siffrorna om bakfoten, vilket gör att hela analysen kan ifrågasättas. Vi lämnar kvar de ursprungliga citaten från Privata Affärers analys, men lägger också till den information vi fått från Bravida via ombud.

Privata Affärer – Avstå

Privata Affärer anser att det finns flera skäl att avstå från att teckna aktier i installationsbolaget Bravida inför börsnoteringen, men anser samtidigt att det kan vara värt att hålla koll på aktien efter börspremiären.

“De finansiella kostnaderna äter upp halva vinsten. Oaktat årets engångskostnader blir det uppåt 2 kr per aktie kvar om vinsten ökar rejält. Det ger ett p/e-tal på drygt 18-22, vilket i vart fall inte med den högsta värderingen känns billigt även om Bravidas verksamhet är ganska konjunkturstabil.”

“Frågan är om det går nu när trenden på börsen vänt ned. Det blir i vart fall ingen kursrusning som när Collector introducerades. Bravida är annars ett till synes rätt bra bolag du bör hålla kolla på framöver.”

Information från Bravida via representant

Vi skulle vilja göra er uppmärksamma på att P/E-uträkningen i Privata affärers artikel bygger på ett antal felaktiga antaganden och faktafel, och att de nu korrigerat dessa. Dock återstår det felaktiga och då för höga P/E-talet.

1) Artikeln angav ett felaktigt belopp för börsvärdet, SEK 14,5-17,7 miljarder. Det totala värdet av utestående aktier i Bravida anges i pressmeddelande från 5 oktober till SEK 7.3-8.9 miljarder, baserat på prisintervall om 36-44 SEK per aktie.

2) Artikeln anger dessutom att Bravidas finansiella kostnader ”äter upp halva vinsten”. Vi skulle vilja göra er uppmärksamma på att detta inte kommer att stämma efter noteringen. Skälet är att Bravida i anslutning till noteringen kommer att ta upp ny lånefinansiering, vilket leder till lägre finansiella kostnader och därmed ett förbättrat finansnetto. Följande fakta om lånefinanseringen framgår av prospektet, bland annat sidan 100 i den svenska versionen: Kapitalstruktur i samband med noteringen:

  • Bravida har ingått avtal med Nordea och SEB om att ta upp en kreditfacilitet på 4 miljarder SEK, till en årlig ränta på cirka 1,65% (baserad på nuvarande IBOR-nivå)
  • En del av denna kredit kommer att användas för att lösa in de utestående obligationslånen (två stycken på cirka 1 300 resp. 225 miljoner SEK)

 

Läs fler aktieanalyser

Bravida AB

Bravida erbjuder en heltäckande specialistkompetens inom el, vs (värme och sanitet) samt ventilation. Inom dessa teknikområden verkar företaget över hela installationsprocessen, från design och projektering till installation och service.