Upgrade Invest Nordic direktnoteras på Spotlight

Upgrade Invest Nordic direktnoteras på Spotlight den 17 februari. Det är ett investmentbolag vars investeringar främst görs i tillväxtbolag som avser att göra en notering inom två år.

Upgrade Invest Nordic direktnoteras på Spotlight den 17 februari. Det är ett investmentbolag vars investeringar främst görs i tillväxtbolag som avser att göra en notering inom två år.

För att sätta företaget i en kontext så är det personerna bakom bl.a. SPACett, SPACtvå och Renewable Ventures som nu sköter bolaget. I dagsläget äger bolaget aktier i Climacheck AB, Nuuka Solutions OY och Lynes AB. Tilläggas kan att innan noteringen så har Upgrade Invest Nordic 2 AB knoppats av, så med tiden kan vi nog räkna med att även det noteras.

Upgrade Invest Nordic AB

Upgrade Invest Nordic är ett investmentbolag vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en notering inom en tvåårsperiod. Upgrade Invest Nordic AB hette tidigare Upgrade Mineral Nordic AB. Upgrade Mineral Nordic AB hette tidigare NewCo 5001 Sweden AB.